Scaffolder

Published: Jul 11 2022

Location: Denmark
Start Date: Immediate
Type: Contract

PHD Stillads AS søger grundet udvidelsen kvalificerede stilladsere til at være med på holdet.

Job beskrivelse:

 • Montering af stilladser
 • Arbejd effektivt i team
 • Ansvarlig for korrekt fundering, forankring og montering af stilladser
 • Fjernelse af beskyttelsesrækværk, beskyttelsesmasker, tuning, gulvbelægning og stop for at forhindre, at genstande falder
 • Løn svarende til erfaring.

Krav:

 • Gode ​​kommunikationsevner på engelsk (B1)
 • Erfaring indenfor området minimum 5 år
 • Arbejd i højden
 • Egen bil er en fordel

Om PHD Stillads AS

PHD Stillads AS er en international prisvindende stillads- og adgangsleverandør, med et stærkt fokus på at levere innovative løsninger, der overgår kundens forventninger. I vores mere end 35 års erfaring har vi arbejdet på skræddersyede og avancerede projekter i Storbritannien, Irland, Danmark, Dubai og Bahamas.

Hos PHD opfordrer vi alle vores medarbejdere til at arbejde hen imod vores tre kerneværdier; professionel, ærlig og pålidelig, samtidig med at den forstærker vores mantra ‘Sikkerhed ved valg, ikke ved et tilfælde’. Vores værdier motiverer os til at sikre, at mennesker og sikkerhed forbliver i højsædet i alt, hvad vi gør.

PHD er en ligestillingsarbejdsgiver.

Vi sigter efter at være en arbejdsgiver med lige muligheder, og vi er fast besluttet på at sikre, at ingen ansøger eller medarbejder modtager mindre gunstig behandling på grund af køn, alder, handicap, religion, tro, seksuel orientering, civilstand eller race, eller er dårligt stillet af forhold eller krav, som ikke kan påvises at være forsvarlige.

_____________________________________________

Due to the expansion, PHD Stillads AS are looking for qualified scaffolders to join the team.

Job description

 • Installation of scaffolds
 • Work effectively in team
 • Responsible for the correct foundation, anchorage and assembly of scaffolding
 • Removing protective railing, protective meshes, tuning, flooring and stops to prevent objects falling
 • Salary commensurate with experience.

Requirements

 • Good communication skills in English (B1)
 • Experience in field minimum 5 years
 • Work at heights
 • Own car is advantage

About PHD Stillads AS

PHD Stillads AS is an international award winning scaffolding and access provider, with a strong focus on delivering innovative solutions that exceed client expectations. In our 35-plus years experience, we have worked on bespoke and high-end projects in the UK, Ireland, Denmark, Dubai and the Bahamas.

At PHD, we encourage all our staff to work towards our three core values; professional, honest and dependable, whilst also reinforcing our mantra ‘Safety by Choice, Not by Chance’. Our values motivate us to ensure people and safety remain paramount in all that we do.

  *PHD Access aims to be an equal opportunity employer and is determined to ensure that no applicant or employee receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements which cannot be shown to be justifiable.